Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Corona crisis

Zoals u bekend zal zijn is de lockdown verlengd met 4 weken tot 2 maart 2021.

Op basis hiervan heeft de crisiskerkenraad van de Hervormde Gemeente Nijkerk afgelopen donderdag besloten om:

1. de kerkdiensten alleen online te houden vanuit de Opstandingskerk tot en met zondag 7 maart a.s.
2. Het verenigingswerk zoveel mogelijk digitaal vorm te geven.
3. Op basis van de persconferentie van dinsdag 2 maart a.s. de crisiskerkenraad een nieuwe afweging te maken.

Meer informatie vindt u opĀ Hervormd Nijkerk

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter